ถ่อมตนอ่อนน้อม

  • เปิดใจรับฟังความเห็นต่างอย่างเคารพและให้เกียรติ

  • ธำรงสัมพันธภาพฉันท์พี่น้องชาวสาธารณสุข

Date

6 สิงหาคม 2564

Tags

MOPH